Navigation and service

Lost Art


Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde (Neukirchen, Seebüll)

Address

Seebüll 31
25927 Neukirchen, Seebüll
Germany
Phone:  +49 (0)4664-98 39 30
Fax:  +49 (0)4664-98 39 329
info@nolde-stiftung.de
homepage:  external link

Contact

Dr. Astrid Becker
Stellvertretende Direktorin
becker@nolde-stiftung.de

This Page:

© Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste - 2020