Fundmeldung | Einzelobjekt

Dokumentensammlung Arthur Simon & van Amerongen

Lost Art-ID
598226